sobota, 26 marca 2016

środa, 23 marca 2016

Mój nałóg / My addiction

W zasadzie nie mam nałogów. Nie palę, nie znoszę biegania po sklepach, nie lubię seriali...O alkoholu nie wspominam, bo okazjonalnie a i owszem;), ale okazjonalnie to nie nałóg.
Uwielbiam kupować kamienie - unikatowe minerały, pięknie wybarwione, niepowtarzalne... Uwielbiam je oglądać, czytać o ich właściwościach i występowaniu. I znowu oglądać. Każdy jest inny, niepowtarzalny, piękny. 
Dzisiaj magnezyt - użyty w naszyjniku "Magiczne drzewo"- przywieziony z Uralu. Przeleżał u mnie prawie 2 lata, bardzo ciężko było mi go wykorzystać, bo wydawał mi się niepowtarzalnie cudny. Ale wreszcie przyszła jego kolej i powstał naszyjnik. Ten kamień jest nazywany "kamieniem prawdy", podobno chroni przed fałszem, pozwala unikać fałszywych przyjaciół i wrogów. Podobno także ma właściwości uspokajające i wyciszające.

Drugi naszyjnik "Tsarina" jest zrobiony z 2 rodonitów. To kamień z wyjątkowo ciekawą, trudną do nazwania barwą - róż z odcieniem pudrowym, przygaszony. Wykorzystane przeze mnie rodonity są z Kanady. Są kamieniami dość rzadkimi, występują tylko w kilku miejscach na Ziemi. 

Basically I don't have addictions. I don't smoke, I hate doing shopping, I don't like soap operas... I don't mention alkohol because from time to time I do like :) but from time to time is not an addiction.
I love buying stones - unique minerals, with beautiful colours, original. I like admiring them, reading about their attributes and occurence. And admiring once again. Everyone ids different, unique, beautiful. 
Today - magnesite - used in The Magic Tree soutache necklace - brought from Ural. It's been laying at my box for almost 2 years, it' was very hard for me to use it as it seemed tremendously marvelous to me. And finally its time has come and the necklace has been made. This stone is called "the stone of truth", supposedly it guards against false friends and enemies. It may also make you calm and hushed.

The second necklace "Tsarina" is made of 2 rhodonites. This stone has very interesting, hard to name, colour - rose with powder shade, dim. These rhodonites I have used are from Canada. They're stones rather rare, they occur only in few places on Earth.
poniedziałek, 21 marca 2016

Kradzione nie tuczy / ill-gotten gains seldom prosper

Dzisiaj słów kilka do kogoś, kto przywłaszczył sobie moją przesyłkę i cztery wysłane naszyjniki. Złodzieju, przywłaszczyłeś sobie moją własność  w miejscu swojej pracy- czyli  w urzędzie pocztowym. Masz pracę, nie jesteś głodny, jesteś tylko chciwy. Szkoda, że nie miałeś refleksji, że może zarabiam w ten sposób na chleb, samotnie utrzymuję rodzinę czy jeszcze tysiąc innych problemów, które mogą mieć ludzie w potrzebie. Jesteś nieuczciwy, bezmyślny i zwyczajnie zły.
Wiem, że trafisz tu, na bloga- biżuteria była starannie opisana. Pamiętaj jedno-świat internetu to nie studnia bez dna. Pomyśl, że może kiedy będziesz próbował coś sprzedać, ktoś może rozpoznać moją własność. Kiedy założysz cokolwiek, ktoś gdzieś  może rozpoznać moją własność. Kiedy podarujesz komuś innemu-może być podobnie.....
I jeszcze jedno-karma wraca.

Today few words to someone who has stolen my delivery with four necklaces inside.
Thief! You has taken my property in a place of your work - post office! You've got a job, you're not hungry but you're greedy. It's a pity you haven't had any reflection it might be my way to earn money for living, I might support my family alone or thousands other problems that might happen to people in need. You're unfair, witless and evil. I'm sure you will land at this blog - these nacklaces were described very well. Remember one thing - the internet world is not a bottomless pit. If you try to sell my necklaces somewhere, someone may recognize them. If you put it on ever someone may recognize my necklaces. When you give it to someone - it may be similarly...
And last thing - karma comes back, always.

sobota, 12 marca 2016

Sudoku

Każde zamówienie jest dla mnie prawie jak sudoku:). Prawdziwa rozrywka umysłowa.
Tym razem miało być połączenie turkusowego, czerwonego i złotego z ciemnym kaboszonem.     Bardzo chciałam sprostać zadaniu, ale moje zapasy materiałowe drastycznie się skurczyły (niemały udział miała w tym córcia, która zrobiła sobie wędkę z pięknego szmaragdowego sznurka...), nowa dostawa w drodze....Ostatnie kawałki turkusowego sznurka, które trzeba racjonalnie wykorzystać, bo poprawek nie będzie. A do tego połączenie kolorów, które wydawało mi się bardzo trudne- jak zrobić, aby całość była ciekawa??
Mam nadzieję, że się udało. Z  najlepszymi życzeniami:)

Every order is almost like a sudoku for me :) A real mind jigsaw. This time it should have been a connection of turquise, red and gold with a dark cabochon. I wanted to cope with this task but my material reserves were quite low (main reason: my daughter has made a fishing rod of my beautiful emerald cord), new delivery on the way... The last pieces of a emerald cord which I had to use very efficiently as there was no space for a mistake. Additionally - the colours connection which seemed very difficult to me - what to do to have a final product interesting?
I hope I did it. With the best wishes :)
środa, 9 marca 2016

Moje obserwacje / My observations

Moje obserwacje z kilkuletniej pracy menadżera sklepu - moda damska i akcesoria.

Obalam mity:
1. To nieprawda, że dla okularnicy nie pasują kolczyki. Pasują, ale należy je dobrze dobrać. Przede wszystkim nie mogą być takie same, jak kształt twarzy. Osoba z okrągłą, pyzatą buzią nie powinna nosić kółek, które idealnie pasują do szczupłej, pociągłej twarzy.
2. Biżuterię dobieramy do figury:
- Duże, koliste naszyjniki dla niskiej osoby odpadają, bo optycznie przytłoczą. Wtedy idealne są te w kształcie łezki, podłużne. na dłuższym łańcuszku lub całkiem krótkim.
- Średniej długości łańcuszek przy średnim wzroście - niekoniecznie.....
- Dla osoby z dużym biustem - naszyjniki na krótkim łańcuszku.
- Dla osób wysokich pasuje prawie wszystko. No właśnie - prawie. Unikałabym dużych naszyjników na krótkich łańcuszkach.
3. Kompleciki.....No cóż, ja nie lubię. Zakładając pierścionek, kolczyki, kolię i nie wiadomo co jeszcze przytłaczamy całość kreacji. Zawsze wtedy przypomina mi się Phoebe  sklepie jubilerskim- z muszkietem do kompletu...:)
4. Duża biżuteria za bardzo rzuca się w oczy. Owszem, ale jeśli jest to jeden element, dobrany do stroju - podkreśla styl i klasę. Wtedy powinna działać zasada odwrotności - im bardziej skromny strój, tym bardziej rozbudowany element biżuterii. JEDEN.
Jeszcze ważna uwaga - zamawiając czy kupując biżuterię w prezencie warto powiedzieć, jaką sylwetkę ma osoba, której chcemy coś podarować. Zawsze o to pytam, żeby prezent był trafiony.

Jeśli potrzebujesz rady jaką biżuterię wybrać - napisz. Postaram się pomóc.


My thoughts found out during my few-years job as a store manager - women fashion and accessories.

Let's debunk some myths:
1. It's not true that earrings don't fit women with glasses. They fit if sellected well. First of all they can't have the same shape as a face. A person with a round, chubby face should not wear rings, which fit perfectly to a slim, oblong face.
2. A jewellery should be picked out to a figure:
- Big, round necklaces don't look well on a short person (may seem burdened) - for this person the best would be in drop-shape, longitudinal, on a longer chain or very short one
- An average length of chain with an average heigth - not necessarily
- For a woman with a big breast - a necklace on a short chain
- Almost everything suits a tall person. ALMOST. I would avoid big necklaces on short chains.
3. Sets... Well, I don't like them. Wearing a ring, earrings, necklace and something more at the same time may make your look overhelmed. That time I remind Phoebe in the  jewellery shop - with a musket on the top :)
4. A big jewellery is conspicuous too much. Of course, if it's only one element which fits to the dress it can emphasise a style and a class. Then the reverse rule should be applied - the more modest dress - the more well-developed jewellery. ONE, not more.

An important remark at the end - when you order or buy a jewellery as a gift it's worth to say what shape has a person for whom you order. I always ask about it to be sure that a gift will be successful.

If you need an advice what jewellery you should choose - give me a shout. I will try to help.

poniedziałek, 7 marca 2016

Pinot Noir - rockowo / Pinot Noir - the rock style

Kolejna ciekawa stylizacja na blogu Pinot Noir (TUTAJ). Tym razem wersja rockowa dla dojrzałych kobiet. Pozornie wykluczające się a jednak da się. Pięknie, kobieco, z pazurem. Gratulacje
Do kurtki ramoneski świetnie pasuje wykonany przeze mnie naszyjnik, sama bym na to nie wpadła.

The another very interesting makeover at Pinot Noir blog (link HERE). This time a rock version for mature women. It may seem that it can't work well together but it's not true - it fits perfectly. Lovely, feminine, with an edge. Congratulations!
It never occured to me that the he necklace made by me would fit so well with a leather jacket.


sobota, 5 marca 2016

Tropical Forest series

Podjęłam się zrobienia bransoletki. Ze wszystkich ozdób właśnie bransoletek zrobiłam najmniej - są niezwykle pracochłonne, spędzam nad nimi około dwukrotnie więcej czasu niż nad naszyjnikiem. Ale jak zaczęłam, to siłą rozpędu zrobiłam dwie. Spodobało mi się:)
Seria Tropical Forest - nasycone kolory zieleni, pomarańczu, odrobina żółtego.

I've taken the challenge of making bracelet to order. From all my jewellery I've done bracelets the least - they're extremely laborious, I spend twice more time making a bracelet than a necklace. But I started and I have done done two in the row. I like it a lot :)
The Tropical Forest series - a saturated colours of green, orange, a little yellow.
piątek, 4 marca 2016

Pinot Noir

Dzisiaj chciałam się czymś pochwalić, a przy okazji polecić Was wspaniałą stronę o modzie dla dojrzałych kobiet.
Pinot Noir - to doskonały blog o modzie, stylu i dobrym smaku. Śledzę go od dłuższego czasu i jestem pod wrażeniem. Tym większym sukcesem było dla mnie wybranie mojego naszyjnika jako elementu stylizacji przedstawionej w najnowszym poście. Poniżej zdjęcia. Bardzo dziękuję Pani Małgorzato!

Koniecznie odwiedźcie ten blog - warto!

Today I'd like to show you something off and additionally recommend you the great website about fashion for mature women.
Pinot Noir - it's the great blog about fashion, style and a good taste. I've been following it for a long time and I'm really impressed. So it's even bigger success for me when my necklace has been chosen as a part of stylization presented in the latest post. Photos from the session below. Thank you very much Małgorzata.

Definitely check this blog - it's worth!